Dit is de eerste bewenner, der begint it stik mijDe drie kleine karakterestieke Terpdorpen Brantgum,Foudgum en Waaxens liggend aan de provinciale weg tussen Holwerd en Dokkum. De drie dorpen met ongeveer driehonderdvijftig inwoners hebben een hechte band met elkaar, waardoor er een levendige & fleurig dorpsleven is. Dat de inwoners niet bang zijn de handen uit de mouwen te steken blijkt wel uit het feit dat ze het zich niet gemakkelijk maken in zomer 2000 tijdens het grote feest Friesland 2000. De drie dorpen zijn dan ook van mening dat als er wat te vieren is dan zal het ook goed gebeuren. Daarom wordt alles uit de kast gehaald en komen zij met met een groot evenement: een open- luchtspel. “DE DOORGANG VAN JAREN”.

Zoals de titel al suggereert zal het openluchtspel geheel in het teken van Friesland 2000 staan. Meer dan 20 eeuwen Friesland zal aan uw ogen voorbijgaan.
Vanaf de eerste man die zijn voeten op Friese bodem zet tot Friesland van nu.

Dat er zich heel wat afgespeeld heeft in het grijze verleden zal niemand ontkennen. Wij kunnen vanzelfsprekend maar een aantal fasen van onze rijke historie belichten, want anders zou een week nog te kort zijn, maar er zullen heel wat prominente figuren de revue passeren.

Het zal een groot spektakel worden met veel muziek. Er moet heel wat werk verzet worden maar wie de bewoners van de drie naast elkaar gelegen terpdorpjes een beetje kent weet dat het wel zal lukken.

Groepsfoto simmer 2000
Groepsfoto simmer 2000