Er zijn in de aanloop naar de voorstelling en tijdens de voorstelling van ons stuk “De lêste floed” opnames gemaakt door Wytse Bijlstra uit Holwerd.
Wie belangstelling heeft voor de DVD à € 15,00 per stuk kan ze bestellen door het verschuldigde bedrag over te maken op ons IBAN NL45RABO 0191 6483 53 t.n.v. Stichting Iepenloftspul Brantgum. Vermeld duidelijk het aantal en je naam plus email adres! Zodra ze klaar zijn kunnen ze in Brantgum worden opgehaald.
Je krijgt daar dan nog een mailbericht over.