Een mooi artikel over het Iepenloftspul Brantgum in het ‘mei’ nummer van de Friesland Post.