Vanuit het Iepenloftspul Brantgum gaan wij voor kids van groep 3 tm8 en voor spelers een kweldertocht organiseren. We gaan eerst naar de kwelder van Holwerd en hebben daarna nog een activiteit bij de loopstal van Andries. Een begeleidende ouder, vervoer, laarzen en goede kleding zijn noodzakelijk, evenals opgave vooraf.