Voor het Iepenloftspul 2019 zoekt Brantgum

Enthousiaste Spelers!

 

We spelen “de Lêste Floed” naar het nieuwste boek van Durk van der Ploeg. Onze schrijfster is Baukje van Hijum en de regie is in handen van Atsje Lettinga.

Het wordt vast weer fantastisch !!!

 

Mee doen?

Kom dan naar één van onze auditie avonden op:

Woensdag 4 juli of Donderdag 12 juli a..s.

19.30 uur in dorpshuis “de Terpring” in Brantgum

Opgave via onderstaande e-mailadres o.v.v. datum en naam.

info@iepenloftspulbrantgum.nl